Sơn bồn hoá chất

Xin liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết về hệ sơn phù hợp với hoá chất của bồn chứa, nhiệt độ, chiều dày

Tư vấn kỹ thuật

mob: 0908028553

Email: tungnc@sonmiennam.vn 

 
top