Tính Lượng Sơn Sử Dụng

Chúng ta hiểu rõ lợi ích của việc tính tính toán lượng sơn sử dụng. vậy khi tính toán chúng ta cần những lưu ý gì. Công thức sau sẽ hỗ trợ bạn điều đó:

Công thức tính lượng sơn tiêu thụ

Ở bảng trên là một dự án cho giàn khoan tàu biển nơi có điều kiện ăn mòn cao, chúng tôi sử dụng hệ sơn 2 lớp cho mặt boong với tổng chiều dày 150 µm. Các thông số cần nhập bảng tính gồm: Diện tích cần sơn (8000m2); Chiều dày mỗi lớp sơn, hàm lượng rắn của sản phẩm (TDS của sản phẩm), tỉ lệ thất thoát. 

Chúng tôi xin lưu ý đến tỉ lệ hao hụt/ thất thoát. Thông số này có đơn vị là %, thông thường  mức độ tổn thất khi thi công sơn sẽ khoảng 10-50% phụ thuộc vào tay nghề thi công, điều kiện gió, thiết bị phun sơn và kế cấu của bề mặt cần sơn. Nếu thi công ở khu vực gió lớn, bề mặt kế cấu có diện tích nhỏ (kiểu kế cấu) thì mức độ hao hụt có thể lên đến 50-55%. Đối với phương án thi công bằng cọ lăn, chổi sơn thì sẽ hạn chế được lượng thất thoát đáng kế (20-25%). 

Những khu vực có diện tích lớn phẳng như vỏ tàu, mặt boong gian khoan, sàn công nghiệp thì mức độ hao hút sẽ thấp hơn công trình kết cấu thanh, xà. Cụ thể bạn có thể tinh toán với độ thất thoát 30% khi gió không quá lớn. 

Với kinh nghiệp thiết kế và giám sát thực tế nhiều năm chúng tôi có thể tư vấn mức độ hao hụt cho dự án cụ thể của các bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn. 

 
top