SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN

JOTAMASTIC  80

JOTAMASTIC 80

Liên hệ

140,000 đ

Penguard Topcoat

Penguard Topcoat

Liên hệ

130,000 đ

PENGUARD FC

PENGUARD FC

Liên hệ

150,000 đ

JOTAMASTIC 90

JOTAMASTIC 90

Liên hệ

145,000 đ

Penguard Primer

Penguard Primer

Liên hệ

125,000 đ

Jotaprime 500

Jotaprime 500

Liên hệ

120,000 đ

Jotafix Primer

Jotafix Primer

Liên hệ

125,000 đ

Tankguard DW

Tankguard DW

Liên hệ

180,000 đ

Penguard HB

Penguard HB

Liên hệ

147,000 đ

Barrier  80

Barrier 80

Liên hệ

290,000 đ

Penguard Universal

Penguard Universal

Liên hệ

150,000 đ

Tankguard Storage

Tankguard Storage

Liên hệ

199,000 đ

Alkyd Primer

Alkyd Primer

Liên hệ

90,000 đ

Pilot II

Pilot II

Liên hệ

118,000 đ

Hardtop XP

Hardtop XP

Liên hệ

188,000 đ

Hardtop AX

Hardtop AX

Liên hệ

190,000 đ

Futura Classic

Futura Classic

Liên hệ

170,000 đ

Pioner topcoat

Pioner topcoat

Liên hệ

700,000 đ

Seaforce Shield

Seaforce Shield

Liên hệ

2,000,000 đ

Aluminium HR Paint

Aluminium HR Paint

Liên hệ

170,000 đ

 
top