Bảng màu Ral

BẢNG HỆ MẦU QUỐC TẾ RAL

BẢNG HỆ MẦU QUỐC TẾ RAL

7/6/2021

Bảng màu hệ RAL là bảng màu theo tiêu chuẩn quốc tế được các hãng sơn Jotun, International, Sigma... để quy ước nhằm tạo ra tiêu chuẩn đồng nhất cho các máy pha màu. 

Bàng màu sơn phủ Jotun 

Bảng màu sơn phủ International

Bảng màu sơn phủ Sigma 

Bảng màu tiêu chuẩn hãng sơn Jotun

Bảng màu tiêu chuẩn hãng sơn Jotun

7/10/2021

Bảng màu tiêu chuẩn hàng sơn Jotun là những màu cơ bản, chính yếu thường xuyên sử dụng của lớp phủ trang trí tàu biển, Công nghiệp và Dầu khí. 

Bảng màu tiêu chuẩn STD Jotun có màu sắc đẹp, luôn cho khách hàng sự lựa chọn dễ dàng và giống đến 99% khi pha. 

 
top