Hệ sơn cho thiết bị offshore

Chứng chỉ sơn két nước ngọt được cấp bởi tổ chức độc lập có thẩm quyền cho sơn áp dụng cho két nước ngọt khi vượt qua các tiêu chuẩn liên quan đến hàm lượng độc tố, hoá chất chứa trong sơn thẩm thấu vào trong nước uống gây hại cho người dùng. 

một số loại sơn hiện dùng: Tankguard DW, Tankguard HB, Interseal 670 HS 

vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết chủng loại sơn phù hợp cho két nước uống. 

 
top