Sơn cho dự án Điện Gió

Trong những năm gần đây rất Việt Nam chúng trọng phát triển năng lượng điện gió để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triền đất nước. Hiện này chúng ta có 2 loại dự án điện giớ là Near- shore và On - shore

 
top